Vila i frid, ÖNN.

“…Men hjärtat i en sann student
kan ingen tid förfrysa.
Den glädjeeld, som där han tänt,
hans hela liv skall lysa.
Det gamla skalet brustit har,
men kärnan finnes frisk dock kvar,
och vad han än må mista,
den skall dock aldrig brista.”

Idag lades Umeås starkaste studentnation ned – Övre Norrlands Nation. Det är många minnen och traditioner som följer med i deras grav, till exempel Palt- och drinkfesterna. ÖNN har så länge jag vet varit nationen med flest medlemmar och störst engagemang. Men den sista tiden gick det bara inte att engagera medlemmarna. Jag undrar vad det beror på.

ÖNN har varit en ledstjärna för de andra nationerna den senaste tiden, och jag hoppas inte detta drar med fler nationer i graven.

Jag ser detta som en väldigt stor förlust för Nationslivet i Umeå.

Vila i frid, ÖNN.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*